demo_hero_banner_cutout

BOKA EN LIVE DEMO

Få din personliga demonstration av CURRENT plattformen. Lär dig hur kunder driver och utökar sin laddningsverksamhet med oss.
Under demon kommer vi att diskutera ditt användningsfall och de olika alternativen för ditt företag.

Vi är redo att leda dig in i framtiden för elbilsladdning

Lär dig hur du kan starta ditt företag på 2-4 veckor med vår expertkunskap och våra skräddarsydda lösningar

Se en demo av varumärkta slutanvändartjänster som ger dina kunder den perfekta kundupplevelsen

Learn how we have designed the CURRENT EV chargiLäs om hur vi har utformat CURRENT plattformen för laddning av elbilar för tillväxtng platform for growth

Läs om hur våra API:er och gränssnitt gör det enkelt att ansluta till era interna system och integrera med tjänster från tredje part

Lär dig hur du använder CURRENTs hållbara och kostnadseffektiva affärsmodell för att säkerställa att laddningen fungerar optimalt, minska den totala ägandekostnaden och tjäna pengar på dina laddare.