cta_banner_bg3_contrast

PERSONVERN

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi i CURRENT behandler dine personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles og hvorfor vi behandler dem.

Den behandlingsansvarlige etter denne personvernerklæringen er CURRENT AS (organisasjonsnummer 912 901 491).

 

Vår besøks- og postadresse er Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

 

Du står fritt til å kontakte oss når det måtte være, men dersom henvendelsen gjelder personvern, anbefaler vi at du først tar kontakt med vårt personvernombud ved å sende e-post til post@current.eco.

 

This privacy policy applies to any personal data that is shared through any contact with us, including visiting our websites, receiving newsletters, and contacting customer support.

 

In this privacy policy you will find important information about your rights. We recommend that you read it carefully.

 

 

Personvernerklæringen gjelder all kontakt med oss. Det omfatter bruk av våre nettsider, våre mobilapplikasjoner, utsendelse av nyhetsbrev og kontakt med vår kundeservice.

 

Vi anbefaler at du leser hele, ettersom den blant annet inneholder viktig informasjon om hvilke rettigheter du har.

 
DEFINISJONER 

Her definerer vi noen viktige begreper: 

 • Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til deg.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Cookieseller informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

 
HVORDAN INNHENTER VI PERSONOPPLYSNINGER? 

Hvordan vi samler informasjon vil til en viss grad avhenge av hvilke kanaler du benytter.

 • Vi samler inn opplysninger som du selv oppgir til oss, for eksempel når du registrerer deg i vår app, blir kunde, abonnerer på våre nyhetsbrev eller tar kontakt med oss.
 • Vi samler inn opplysninger som registreres automatisk, for eksempel ved hjelp av cookies når du besøker våre nettsider.
 • Ved godkjennelse fra deg, kan vi bruke GPS-koordinatorer for å rute deg til nærmeste ladestasjon. Koordinatene blir ikke lagret eller delt med andre og benyttes kun ved lokalisering av ladestasjon.

 

All informasjon er frivillig å dele med oss, men i enkelte tilfeller kan det tenkes at vi ikke kan tilby deg våre tjenester dersom vi ikke kan behandle dine personopplysninger. Vi kan for eksempel ikke besvare dine henvendelser med mindre vi har kontaktinformasjonen din.  

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI? 

Vi behandler og lagrer følgende opplysninger for sluttbrukere: 

 • Navn, e-post, telefonnummer, passord, RFID-nummer
 • Betalingsinformasjon, enten betalingskort og/eller PayPal. Lagret hos tredjepart (Braintree)
 • Ladehistorikk
  • Antall kWh
  • Tid (start, stopp)
  • Sted
  • Hastighet
  • Pris
 • Kjøpshistorikk
  • Dato sendt og betalt
  • Sum pris
  • Antall forsøk trukket (hvis det ikke går første gang)
 • Opplysninger som blir automatisk generert når du bruker våre nettsider og apper, for eksempel knyttet til tidspunktet for besøket og noe informasjon om din PC/ mobiltelefon.

 

HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER? 

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til disse formålene: 

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med:
 • Identifisering av kunderog brukere
 • Betaling
 • Feilretting og kundeservice
 • Forbedring og utvikling av våre tjenester. 
 • Markedsføring, herunder å identifisere målgrupper for markedsføring, å tilpasse markedsføringen, å gjøre undersøkelser om kundetilfredshet og lignende.
 • Utsendelse av nyhetsbrev, hvis du har samtykket til det.
 • Sikkerhetsarbeid, for eksempel for å forhindre misbruk av tjenestene eller forhindre uvedkommende i å bruke våre tjenester.
 • Overholdelse av lovbestemmelser, for eksempel i forbindelse med regnskapsførsel.

 

HVILKET GRUNNLAG HAR VI FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER OM DEG? 

Vi behandler i all hovedsak opplysninger vi trenger for å kunne oppfylle vår avtale med deg. Dette gjelder for eksempel kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og andre grunnleggende opplysninger.

Enkelte av opplysningene behandler vi fordi vi har en legitim interesse i å behandle disse opplysningene, og det regnes som lite inngripende overfor deg at vi behandler disse opplysningene om deg.

I enkelte tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å behandle personopplysninger om deg. Det gjelder for eksempel innsamling av posisjonsdata, som vi henter fra din mobiltelefon dersom du samtykker til det. Når vi behandler personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. I så fall vil vi umiddelbart avslutte behandlingen.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPPLYSNINGER? 

Vi har stort fokus på sikkerhet i CURRENT, og arbeider kontinuerlig for å beskytte dine personopplysninger. For å oppnå best mulig sikkerhet har vi iverksatt tiltak i form av fysiske sikkerhetstiltak i våre lokaler, tekniske tiltak i våre systemer og administrative tiltak som blant annet går ut på at det kun er de som har behov for de enkelte opplysningene som har tilgang til dem. Vi tar jevnlig gjennomganger av sikkerhetstiltakene for å sikre at de er tilfredsstillende og i henhold til gjeldende krav.

I tillegg til å ha fokus på sikkerheten i våre systemer, har vi rutiner som sørger for at våre samarbeidspartnere og underleverandører behandler og sikrer personopplysninger i tråd med våre retningslinjer.

 

HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL? 

I enkelte tilfeller har vi behov for å dele personopplysninger med andre. I slike tilfeller er våre partnere og underleverandører underlagt våre rutiner og må behandle personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen. Vi har databehandleravtaler som regulerer all bruk av personopplysninger med våre partnere og underleverandører.

Vi kan dele personopplysninger med:

 • Databehandlere som vi benytter som underleverandører. Dette er nødvendig for driften av våre tjenester.
 • Samarbeidspartnere du spesifikt har samtykket i at vi utleverer personopplysninger til.
 • Offentlige myndigheter i lovbestemte tilfeller. Dette kan for eksempel være etter pålegg fra politi eller domstoler.
 • Nye eiere i forbindelse med virksomhetsoverdragelse. Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

HVOR LENGE LAGRER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi ønsker kun å lagre personopplysninger så lenge vi anser det som nødvendig. I enkelte tilfeller er lengre lagringstid tillatt eller pålagt i henhold til lov, og i slike tilfeller forholder vi oss til dette. For øvrig gjelder følgende lagringstid:  

 • Personopplysninger som er nødvendig for å administrere kundeforholdet eller opprettholde brukerkontoen lagres så lenge kundeforholdet består eller brukerkontoen er aktiv. Seks måneder etter at kundeforholdet avsluttes eller brukerkontoen deaktiveres, anonymiseres opplysningene. Vi lagrer opplysningene i seks måneder etter opphøret for at du skal kunne gjenopprette kundeforholdet eller brukerkontoen dersom du avsluttet det ved en feil eller senere bestemmer deg for at du likevel ønsker å fortsette kundeforholdet eller beholde brukerkontoen.
 • Personopplysninger som er innhentet i forbindelse med kundeservice lagres i seks måneder etter at saken er avsluttet. Vi lagrer opplysningene i seks måneder for å sikre god oppfølging av henvendelsene.

  

HVILKE RETTIGHETER HAR DU? 

Du har rett til å: 

 • Få vite hvilken informasjon vi har registrert om deg og få utlevert denne informasjonen
 • Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller slettes
 • Trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss
 • Deaktivere automatisk innsamling av data
 • Protesteremot behandling av personopplysninger dersom du mener at vi ikke har lovlig grunnlag for behandlingen 
 • Få utlevert den informasjonen vi har om deg til deg selv eller andre du ønsker å dele den med (dataportabilitet)

Vær oppmerksom på at utøvelse av disse rettighetene kan medføre at vi ikke kan levere våre tjenester til deg. Vi kan for eksempel ikke tilby deg våre betalingstjenester dersom vi ikke kan fakturere for tjenestene.

Vær også oppmerksom på at ved utøvelse av disse rettighetene, vil vi be om at du legitimerer deg. Dette er for å forsikre oss om at vi ikke utleverer dine personopplysninger til uvedkommende.  

Hvis du mener at vi ikke følger gjeldende vilkår eller lovgivning, kan du gi beskjed til oss ved å ta kontakt med vårt personvernombud. Kontaktinformasjon til vårt personvernombud finner du i starten av denne personvernerklæringen. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.  

 

ENDRINGER I VILKÅRENE 

Det kan etter hvert bli behov for å gjøre endringer i denne personvernerklæringen, for eksempel etter som teknologien utvikler seg. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen vil du bli informert om dette.