VI JOBBER FOR Å BYGGE ET SAMFUNN MED NULL CO2-UTSLIPP 

En av CURRENTs kjerneverdier er å ta vare på miljøet. Vår misjon er å bidra til å løse klimakrisen ved å bringe elektrisk mobilitet inn i folks hverdag og energisystemet.

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Hvit-horisontal_Liten 1

Vår påvirkning

Siden 2013 har vi kompensert for CO2 tilsvarende:


icon 1 responsive

258 000

Husholdningers strømforbruk i ett år

icon 2 responsive

4 217 950

Tonn med CO2

icon 3 responsive

1.2

Milliarder km kjørt i biler med forbrenningsmotor

Vi har unngått klimagassutslipp tilsvarende:


icon 4 responsive

2 mil.

Plantede trær som har fått vokse i 10 år

icon 5 responsive

1.7K

Tonn CO2 utslipp fra fabrikker

icon 6 responsive

2.4 mil.

Sekker med resirkularbart avfall

Vårt MANIFEST

Engasjementet vårt for en grønnere planet er mer enn bare ord; det er integrert i alle aspekter av organisasjonen vår. Bærekraftmanifestet hos CURRENT fungerer som et styrende dokument som beskriver vårt engasjement for ansvarlig praksis, etisk innkjøp, avfallsreduksjon, energieffektivitet og samfunnsengasjement.

Ved å innrette handlingene våre etter disse prinsippene jobber vi mot å ha en positiv innvirkning ikke bare på miljøet, men også på samfunnet som en helhet. Manifestet vårt er mer enn en erklæring; det er et løfte til våre interessenter, våre kunder og vår omverden, og det stadfester vår urokkelige forpliktelse til bærekraft for kommende generasjoner."

READ OUR MANIFESTO

Group 26965

VÅRE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vi i CURRENT er mer enn bare en bedrift. Vi er en del av et globalt fellesskap som er opptatt av å bidra til en grønnere fremtid. Initiativene våre er i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og spenner over ulike aspekter av bærekraft. Fra å redusere miljøpåvirkningen til å fremme sosialt ansvar - vi tar bevisste og gjennomtenkte skritt for å bygge en lysere og mer bærekraftig fremtid for alle.

Våre strategier og praksiser er solid forankret i den universelle oppfordringen til å gjøre noe for å utrydde fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Sammen jobber vi for en sunnere og grønnere morgendag.