Installer ladeanlegg som varer

Installer ladeanlegg som varer

Asbjørn Mitusch

08. mai 2024 | 4 min read

Når du påtar deg oppgaven med å designe et ladeanlegg, er det essensielt å planlegge for fremtidig utvidelse. Velg en kabeldimensjon som er større enn nødvendig, da dette gir fleksibilitet for senere utvidelser. Sørg også for å holde belastningen av både på sikring og ledning på maksimalt 80%. Dette er en kritisk faktor for å sikre en pålitelig ladeløsning.

Standardoverholdelse og Avstandsbegrensninger

Det er viktig å være oppmerksom på standarder og avstandsbegrensninger når du designer et ladeanlegg. Avstanden fra sikringskapet til ytterste punkt må ikke overstige standarden for å sikre optimal ytelse. Dette sørger for at elektriske signaler og strømleveranse opprettholder kvaliteten og sikkerheten i samsvar med industrielle retningslinjer.

Følg OCP-standarden og vektlegg Kvalitet

Når du velger maskinvare på vegne av ladeanleggets brukere, bør du forsikre deg om at ønsket funksjonalitet støttes av ladeboksen. Sjekk hvilke moduler som støttes for å unngå avvik mellom forventninger og virkelighet. Det anbefales forøvrig å følge OCPP-standardenen og å velge kompatible ladebokser. Husk, som installatør er du ansvarlig for å tilfredsstille kundens behov. En investering i kvalitetsprodukter kan virke dyrt, men vil forhindre store utgifter senere. Det er rett og slett slik at å velge kvalitet betaler seg, spesielt når det gjelder årlige servicekontroller som kunden betaler for.

Langsiktig Perspektiv: Ettermarked og Dokumentasjon

Et ladeanlegg representerer en investering med forventet levetid på over fem år. Derfor er det avgjørende å ha en langsiktig tilnærming når man planlegger og implementerer prosjektet. Det kan være lurt å sikre ettermarkedet allerede under prosjekteringsfasen. På den måten opprettholdes kvaliteten på installasjonen i mange år. Da er det viktig med grundig dokumentasjon av ladeanlegget, som igjen forenkler prosjektledelse og etterfølgende service. Noe som sikrer at anlegget fungerer optimalt gjennom hele levetiden.

Banner_Optimalt Ladeanlegg_NO

Serviceavtaler

For å sikre jevn drift og enkel utvidelse av ladeanlegget, anbefales det å selge serviceavtaler allerede i prosjekteringsfasen. Å introdusere serviceavtaler fra begynnelsen gir lokasjonseieren kontinuerlig oppfølging av ladeanlegget, noe som kan bidra til å identifisere og løse potensielle problemer før de påvirker ytelsen. Dette sparer kunden for mye hodebry senere. I tillegg gir det en stabil inntekt for installatør i mange år fremover. Hvis du er partner hos CURRENT, kan vi bake inn serviceavtalen i abonnementsprisen lokasjonseieren betaler. Da blir det en oversiktlig og naturlig del av å eie et ladeanlegg.

Viktigheten av å velge et Smart Ladesystem

I takt med økende behov for laststyring er det avgjørende å velge ladebokser som støtter smartlading. Enten gjennom skytjenester eller lokale enheter. Dette gjør det mulig å benytte dynamisk lading, forhindrer overbelastning av hovedsikringer og optimaliserer ladetider for å spare penger per kilowattime. CURRENTs automatiske system gir fleksibilitet og du kan velge mellom alt fra fra effektprioritering til kostnadsminimering. Dette sikrer at ladeanlegget kan tilpasses etter behov.

Fremtidssikring gjennom riktig utstyr

For installatører og prosjektleder er det viktig å forstå kundens behov og å velge utstyr som både dekker dagens krav, samt muliggjør fremtidige oppgraderinger. Digital justering av ladefunksjoner gir fleksibilitet, og det anbefales å velge høyere amperetall og effektkapasitet for å være forberedt på fremtidige behov. Dette gir en skalerbar løsning og reduserer behovet for betydelige endringer eller oppgraderinger i fremtiden.

God dokumentasjon bør inneholde alt du trenger

Dokumentasjon er helt nødvendig for å sikre et pålitelig ladeanlegg. Fra tildeling av faste IP-adresser til daisy chain-tilkoblinger og faserotasjon gir dokumentasjonen oversikt og muliggjør problemfri feilsøking. Dette sikrer enkel komponentutskifting uten risiko for komplikasjoner og er helt avgjørende for å vedlikeholde anlegget.