Nye regler fremtidssikrer elbillading i Storbritannia

Nye regler fremtidssikrer elbillading i Storbritannia

Åsmund Møll Frengstad

17. okt 2022 | 4 min read

For å støtte masseadopsjonen av elektriske kjøretøy i Storbritannia, har britiske myndigheter rettet oppmerksomheten mot en ny lovgivning som omhandler lading. Selv om myndighetene har skrotet tilskuddet til elektriske kjøretøy, fokuserer nye regler på å sikre at huseiere kan lade samtidig som stabiliteten i den elektriske infrastrukturen opprettholdes.

Norge leder allerede an når det gjelder å bruke retningslinjene for å oppmuntre til adopsjon av elbiler, og britene følger nå etter. Mens de nye reglene i Storbritannia, ikke nødvendigvis er utformet som en oppmuntring til å kjøpe elbil – noe som skiller seg fra norsk politikk – vil regelverket tilrettelegge for en framtid der nesten alle kjører elbil.


KRAV TIL LADERE I ALLE NYBYGG

En av de store, nye endringene i Storbritannia, er kravet til ladepunkt i alle nye boligbygg. Dette betyr at boligfelt, eneboligerog til og med bygninger med bruksendring til bolig krever et ladepunkt. Ettersom dette gjelder alle eiendommer med tilknyttet parkering, må nye boliger også ha tilgang til lading for beboere i områder der parkering er tilgjengelig.

Dette kan imidlertid ikke bare være vilkårlige ladere da den nye Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021, sier at alle disse ladepunktene må være smarte. Dette betyr at de må ha datatilkobling, samt andre smarte ladefunksjoner. Målet til britiske myndigheter, er å oppskalere antall ladepunkter og samtidig gjøre infrastrukturen klar for en framtid med elbiler.

 

SMARTLADING FOR ELBILER

Flere elbiler på veiene betyr at flere ønsker å lade. Uten riktig teknologi på plass kan dette belaste strømnettet, spesielt i perioder med høy etterspørsel, som når alle kommer hjem fra jobb og plugger bilen i ladeboksen.

Med smartlading kan disse toppene unngås. Selv om bilene tilkobles samtidig, kan laderen lese av den høye trafikken på nettet og starte ladingen når etterspørselen er lavere.

Det er viktig for elbilistene å forstå at disse smarte ladefunksjonene ikke forbyr lading ved høy belastning på nettet. Mens de nye ladepunktene konfigureres for å unngå perioder med høy etterspørsel, har bileier full kontroll over når og hvordan kjøretøyet lades. Dette betyr at hvis de trenger fulladet bil klar til neste morgen, kan de begynne å lade umiddelbart, istedenfor å vente til det er mindre belastning på nettet.

For øyeblikket bør ikke antallet elbiler på britiske veier påvirke kraftnettet, men når vi går mot mer omfattende adopsjon, kan det spare milliarder i ny infrastruktur å ha denne teknologien på plass. Ikke bare det, men det er mange fordeler både for de som administrerer ladestasjonene og sluttbrukerne.

 

EN SMART LADELØSNING FOR ALLE

Med en smartlader kan sluttbrukerne utnytte billigere strømpriser når de kobler til kjøretøyet, uten å måtte tenke på det. Noen ladere gir også muligheten til å selge energi fra elbilbatteriet tilbake til nettet, for å supplere strømforsyningen når etterspørselen er høy.

For de som administrerer ladepunktene, overvåker smartladere ikke bare det samlede strømforbruket i nettet, men også innenfor en enkel bygning. Dette gir en dypere innsikt i hvordan energi benyttes og gjør det mulig for administratorene å endre hvordan energi leveres. Dette kan bidra til å spare penger på strømregningene i bygningen, ta utnytte av lavere takster og balansere energibehovet når mange biler lader samtidig.

For å få flere elbiler på veiene, og gjøre mer for å redusere karbonutslippene fra transportsektoren, spiller lovverket en stor rolle. Vi har sett det blitt gjort i Norge, og nå følger britene etter med disse smarte ladeforskriftene.