Hvordan hjemmelading har utviklet seg i Europa

Hvordan hjemmelading har utviklet seg i Europa

Tom Orvei

13. jan 2023 | 13 min read

Hjemmelading i Europa

Etter hvert som salget av elbiler har vokst over hele Europa, har det også vært en utvikling i ladevanene. I vårt whitepaper, The Current State of Charge 2022, skisserte vi hvordan elbilistenes atferd har endret seg de siste årene. Noe som har holdt seg relativt konsekvent er bruken av hjemmeladere, men strømkostnadene og hvordan elbilistene bruker hjemmeladere, har utviklet seg en hel del. 

 Noen viktige funn i vår rapport, viste at 60 % av bilistene bare har tilgang til en hjemmelader, mens 24 % har tilgang til lading både hjemme og på jobb. Interessant nok har 11 % av de vi undersøkte ikke en lader verken hjemme eller på jobb, og foretrekker å lade via tre-pinns-plugg eller på offentlige ladere. 

 Hjemmeladere er fortsatt den mest populære måten å lade elbilen, og ifølge Norsk Transportsenter, lader elbileiere 4,4 ganger i uken. Til tross for pendling, de med ladere tilgjengelig på jobben, lader bare gjennomsnittlig 1,1 ganger per uke. 

 

Energilandskapet har endret seg 

Den største endringen i hvordan elbileiere lader, er kanskje virkningen ladingen har på strømregningene. Over hele Europa har de gjennomsnittlige engrosprisene på elektrisitet steget dramatisk de siste 12 månedene. 

Land August 2020 August 2021 August 2022
Tyskland €34 per MWt €82 per MWt €469 per MWt
Frankrike   €36 per MWt €77 per MWt €492 per MWt
Sverige €31 per MWt €67 per MWt €190 per MWt
Italia €40 per MWt €112 per MWt €543 per MWt

 

Energikrisen har rammet de landene som er mest avhengige av Russland for olje og gass. I Tyskland har engrosprisen per MWt økt med 1279 %. Mens disse prisene har begynt å falle igjen, har den drastiske økningen i levekostnadene, på tvers av alle områder av livet, en innvirkning på hvordan folk lader bilene. 

 Ikke bare har prisene økt, men mengden elektrisitet vi bruker har også økt. I 1985 forbrukte Norge 103,29 TWt elektrisitet. Innen 2015 hadde dette økt til 144,51 TWt før det hoppet til 157,09 TWt i 2021. Dette betyr at vi her i landet nå bruker 52 % mer energi enn det gjorde i 1985 og 8,7 % mer enn i 2015. Det er en lignende historie over resten av Europa, med flere enheter, apparater og kjøretøy, som nå er avhengige av denne energien.

 

 

Hvordan dette påvirker hjemmelading 

Mens mange er mer forsiktige med hvordan de bruker bilene i et forsøk på å spare penger, er det fortsatt en stor fordel å lade hjemme. Strømprisene til husholdningene kan ha økt, men det har også kostnadene ved å bruke en offentlig lader. Med bedrifter som er like hardt rammet av energikrisen, har mange ladeoperatører blitt tvunget til å sette opp prisene, der kostnadene i noen områder har steget til € 1 eller mer per kWt.  

 Vår ferske research, viser at ni av 10 valgte elbil takket være kostnadsbesparelser på drivstoff, men med dyrere priser per kWt på offentlige ladere, koster elbiler plutselig like mye som å fylle tanken på en bensin- eller dieselbil. For kostnadsbevisste elbilister, gjør dette hjemmelading mer attraktivt enn noensinne. 

 Vi har ennå ikke sett hvordan dyrere strømpriser har påvirket elbilmarkedet, men for de med elbiler blir det viktigere enn noensinne å lade hjemme. 

 

Utnytting av solkraft 

Det er ikke en ny trend for elbileiere å installere solcellepaneler på huset, og selv de store offentlige ladestasjonene bruker gjerne soltak til å generere elektrisitet. Dette er noe som kommer til å fortsette å vokse i de kommende årene på det europeiske solenergimarkedet, som forventes å oppleve en vekst på 10,7 % fra 2021 til 2027. 

 Faktisk genererte EU 12 % av elektrisiteten fra solenergi mellom mai og august i 2022, og dette bidro til å unngå rundt 29 milliarder euro i import av fossilt brensel. Selv om det ikke er mulig å installere solcellepaneler på alle hus, kan de som har muligheten senke ladekostnadene. Med flere og flere som ønsker å utnytte solkraft, eller bruke andre fornybare kilder som vind hjemme, vil dette ytterligere øke bruken av elektriske hjemmeladere i forhold til offentlige. 

 
Hvis du vil vite mer om status i ladebransjen i dag, så finner du vårt gratis, 20-siders whitepaper "Current State of Charge 2022" her.