Toveis lading

Toveis lading: Hva er det og hvordan det kommer elbilistene til gode

Elektriske kjøretøy er egentlig batterier på hjul. En typisk Tesla Powerwall, som brukes til å drive et solcellepanel i en bolig, inneholder faktisk ca. 13,5 kWt strøm. Gjennomsnittlig kapasitet på et elbilbatteri er rundt 65 kWt. Så hvis du kan koble en fulladet elbil til batterisystemet i huset, kan du drifte huset i flere dager.

Et av løftene til elbiler, er hvordan de kan tilføre fornybar energi til biler og strømnettet. Toveis lading av elbiler, er et stort skritt framover for å oppnå et mer fleksibelt kraftnett. Den store drømmen er å lade biler med solcellepaneler og mate strømmen inn på kraftnettet.

Men, det virker litt langt unna foreløpig. La oss først begynne med de enkle spørsmålene.

 

Hva er toveis lading?

Toveis elbillading eller "V2G" (Vehicle-to-Grid) lading, innebærer å trekke strøm fra kraftnettet for å lade batteriet i elbilen, samt å trekke energi fra elbilbatteriet for å levere det til andre forbrukere ved behov. Med toveis lading, kan en elbil bidra til å drifte et hus eller en bedrift, levere strøm tilbake på kraftnettet, til et annet kjøretøy eller spesifiserte forbrukere.

Men hvordan virker dette? Når du lader en elbil, konverteres vekselstrøm (AC) fra nettet til likestrøm (DC), som kjøretøyet kan bruke. Konverteringen utføres av omformeren i bilen eller i laderen. Når du bruker energien som er lagret i elbilbatteriet til et hus, eller overfører kraften tilbake til nettet, må likestrømmen som brukes i bilen konverteres tilbake til vekselstrøm. Selv om det ikke er mange toveis elbilladere tilgjengelig for øyeblikket, har samtlige innebygde omformere. Dette viser at de kan håndtere den elektriske konverteringen fra likestrøm til vekselstrøm. De kan til og med håndtere strømmengden som leveres til og fra batteriet.

 

Hva er forskjellen mellom smartlading og toveis lading?

Smartlading, er lading av en elbil (en- eller toveis) ved hjelp av en smartenhet, istedenfor en manuell av/på-bryter. Når en elbil og en lader er koblet sammen, deler de data. Med smarte lade-apper til elbiler, kan du kontrollere ladetiden fra telefonen. Det betyr at med smartlading kan bilen være tilkoblet, men den lader nødvendigvis ikke hele tiden (også ofte kalt V1G). Elbileiere kan belastes basert på etterspørsel og kostnad på strømmen, avhengig av hvilket land du befinner deg i og strømleverandør. Kundene drar nytte av fleksibiliteten og potensielt lavere strømkostnader. Dette hindrer også et stort antall elbileiere i å lade samtidig, noe som kan overbelaste nettet.

 

Hvordan kan vi bruke toveis lading?

Det er to aktuelle måter der elbilbatteriene bruker lagret elektrisitet til fordel for kraftnettet eller eierne. Det er ytterligere to bruksområder tilgjengelig, men de er ikke særlig utbredt.

V2G: Vehicle-to-grid

Teknologien vehicle-to-grid, betyr at biler kan levere strøm til hus og tilbake til kraftnettet når det er nødvendig. Toveis lading vil være avgjørende for kraftnettet og fornybar energi i fremtiden. Når vind- og solenergi er tilgjengelig, kan en toveis lader lade elbilbatteriene. Når bilen ikke er i bruk, overføres batteristrømmen til nettet for å øke energieffektiviteten.

V2H: Vehicle-to-home

En toveis elbillader kan gi reservekraft til et hus eller en bedrift under et strømbrudd. Det er mulig å spare penger ved å bruke elbilbatteriet under høy etterspørsel og lade batteriet når prisene er lavere. Et hus med V2H-funksjoner, krever et strømstyringssystem koblet til strøminntaket.

Vehicle-to-load (V2L)

Kjøretøy som kan fungere med V2L, har også en DC-til-AC-omformer, som er en plugg som endrer DC til AC. Slik kan brukerne koble strømlast til stikkontakten og la batteriet drifte disse. Noen elbiler, som Hyundai Ioniq, Kia EV6, Tesla Cybertruck og Ford F150 Lightning, har disse funksjonene. 

Vehicle-to-vehicle (V2V)

Rekkevidden til et kjøretøy, er avhengig av flere faktorer, for eksempel batterikapasitet, effektiviteten til kjøretøyet og utetemperaturen. Med V2V-lading, kan en elbil hjelpe å lade en annen elbil, noe som kan bidra til å lette bekymringene for å gå tom for strøm. Mange bilprodusenter jobber med dette, men Ford F150 Lightning og Lucid Air, er de eneste som har denne funksjonaliteten det så langt.

 

HVA ER Fordelene med toveis lading?

Bringer fornybar energi inn i kraftnettet

En optimal løsning for mange elbileiere, vil være å lade elbilbatteriet i løpet av dagen med solcellepaneler. Denne fornybare energien kan selges til strømselskapene til konkurransedyktige energipriser.

Bidrar til å unngå omfattende strømbrudd

Toveis ladere kan gi strøm til nettet når dette er belastet. Denne etterspørselsresponsen kan bidra til å unngå strømbrudd, hvis et stort antall kjøretøyer tilbyr strøm samtidig.

Stor oppgradering av energistyring til lave kostnader

En stor økning i toveis lading kan gi mye fleksibilitet i energistyringen. En samordnet oversikt av den tilgjengelige strømmen fra tusenvis av elbiler, kan brukes som en oppgradering av strømnettet.

Lavere energikostnader for kunder og energiselskaper

Hvis en ladestasjon bruker fornybar energi, kan en toveis lader selge denne strømmen tilbake til det lokale kraftnettet til lave priser.

 

HVA ER UlempeNE med toveis lading?

Toveis lading, er definitivt utviklingen vi foretrekker å se innen ladeteknologien. Foreløpig står den fortsatt overfor to problemer:

  1. Prisen på ladere. Laderne er dyre fordi de må ha en dobbel intern omformer. Dette er vanskeligere enn en vanlig lader som ikke krever konvertering av strøm til både vekselstrøm og likestrøm.
  2. Få kompatible kjøretøy. Foreløpig er det bare noen få bilprodusenter som har mulighet til toveis lading. Ikke alle elbiler leveres med kompatible ladere. Antallet vokser imidlertid.

Konklusjon

Nå som du vet mer om hvordan toveis lading fungerer, kan du bestemme deg for hva du skal gjøre med det. Det er flere svar:

  • Du kan vente til teknologien utvikles og kostnadene reduseres. Etter hvert som flere kjøretøy inkluderer denne muligheten, bør alle elbileiere ta i bruk teknologien.
  • Kjøp en kompatibel elbil for å dra nytte av teknologien allerede nå. Du kan levere strøm til kraftnettet mot penger og bruke strøm mer effektivt når belastningen er høy.

Hvis du vil vite mer om toveis lading eller har spørsmål om annen elbilteknologi, kan du lese mer på ordlisten vår.