Styringssystem for ladepunkter (CPMS)

I takt med den økende populariteten til elektriske kjøretøy (EV-er) har behovet for en effektiv og intelligent ladeinfrastruktur aldri vært større. Ladepunkter er blitt en essensiell del av den moderne transportsektoren, og de må fungere sømløst med alle deler av ladeinfrastrukturen. For å sikre dette er det nødvendig med et styringssystem for ladepunker, eller "Charge Point Management System" (CPMS) på engelsk. Denne artikkelen utforsker hva CPMS er, dets viktige funksjoner og hvordan det spiller en avgjørende rolle i å forme fremtiden for elektrisk mobilitet.

 

HVA ER ET STYRINGSSYSTEM for LADEPUNKTER (CPMS)? 

CPMS, eller Charge Point Management System, er en kompleks programvareløsning som brukes til å administrere og overvåke ladepunkter for elektriske kjøretøy. Dette systemet fungerer som hjertet i en ladeinfrastruktur, og det gir eiere og operatører muligheten til å administrere, overvåke og optimalisere ladingen. CPMS programvaren kobler sammen disse komponentene i en ladeinsfrastruktur:

 • Strømnettet 
 • Ladestasjoner (ladepunkter)
 • Elektriske kjøretøy 
 • Ladeoperatører 
 • Elbiliser (brukere)

Alle disse fem elementene i elbilens ladeøkosystem, må samarbeide for å levere ladeøkter. CPMS, er en protokoll bak kulissene som gir full kontroll til eiere og operatører av ladestasjoner. Her er noen av de sentrale funksjonene og komponentene i et CPMS: 

 1. Ladestasjon administrasjon: CPMS gir muligheten til å administrere ladestasjoner, inkludert oppsett, konfigurasjon og tilgjengelighet.

 2. Brukeradministrasjon: Det gir mulighet til å opprette og administrere brukerkontoer, inkludert autentisering og autorisasjon for tilgang til ladestasjoner.

 3. Overvåking og diagnostikk: CPMS overvåker konstant ladepunktene for å identifisere eventuelle feil eller driftsproblemer. Dette hjelper til med raskt vedlikehold og minimal nedetid.

 4. Fjernstyring: Eiere og operatører kan fjernstyre ladepunktene ved hjelp av CPMS. Dette inkluderer start og stopp av lading, justering av ladehastighet og annen interaksjon.

 5. Betaling og fakturering: CPMS administrerer betaling for lading og tilbyr en fleksibel faktureringsløsning, inkludert dynamisk prissetting basert på tidspunkt og strømpriser.

 6. Nettverkskommunikasjon: Ladepunktene er tilkoblet CPMS via et kommunikasjonsnettverk, og dette muliggjør sanntidsdataoverføring og kontroll.

 7. Tidsstyring: CPMS gir mulighet til å planlegge lading i henhold til tidspreferanser og strømprisplaner.

 8. Laststyring: CPMS bidrar til å balansere belastningen på strømnettet ved å tilpasse ladingen til tider med lav etterspørsel.

 

Hva er fordeler ved et CPMS?

CPMS spiller en avgjørende rolle i å sikre en effektiv, sikker og brukervennlig ladeopplevelse for elbil-eiere og enkel administrasjon for ladeinfrastruktureiere og operatører. Her er noen viktige grunner til hvorfor CPMS er viktig:

 1. Optimal ladeopplevelse: CPMS gir elbil-eiere muligheten til å finne tilgjengelige ladepunkter, sjekke status, og starte og stoppe lading eksternt.

 2. Pålitelighet og vedlikehold: Gjennom konstant overvåking identifiserer CPMS problemer i sanntid, som deretter kan adresseres raskt, noe som reduserer nedetiden.

 3. Administrasjon av ladeinfrastruktur: For eiere av ladestasjoner gir CPMS en sentralisert plattform for å administrere hele ladeinfrastrukturen, uavhengig av hvor mange ladepunkter det er.

 4. Betaling og fakturering: CPMS muliggjør enkel betaling for lading, og det gir eiere muligheten til å implementere fleksible betalingsalternativer og prissettingstrategier.

 5. Effektiv energiforvaltning: Med laststyringsfunksjoner kan CPMS bidra til å unngå overbelastning av strømnettet og optimalisere bruk av elektrisitet.

 6. Lavere ladekostnader: Ved å optimalisere bruken av elektrisitet gjennom smarte energistyring, hjelper et CMPS elbil-eiere med å unngå kostbare ladeøkter.

 

Veien Fremover for Elektrisk Mobilitet med CPMS

Som elektrisk mobilitet fortsetter å vokse og utvikle seg, vil CPMS spille en stadig viktigere rolle. Med stadig mer avanserte funksjoner og økt tilgjengelighet av ladestasjoner, vil CPMS bidra til å sikre en sømløs ladeopplevelse og optimalisere den elektriske mobilitetens fremtid.

CPMS vil være en hjørnestein i overgangen til en elektrisk mobilitetsfremtid. Det vil bidra til å forbedre brukeropplevelsen, øke effektiviteten i lading og styrke bærekraften i strømnettet. Med CPMS som en nøkkelpartner vil elektriske kjøretøy fortsette å bli en mer attraktiv og praktisk transportløsning, og vi vil se en raskere utbredelse av elbiler på veiene over hele verden.

 

Utforsk CURRENT styringssystemet for ladepunker (CPMS) eller kontakt oss, for å finne ut hvordan et CPMS kan dekke dine behov.