<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Styringssystem til ladepunkter (CPMS)

HVA ER ET STYRINGSSYSTEM TIL LADEPUNKTER OG HVORDAN FUNGERER DET? 

Elbilmarkedet har hatt en enorm vekst takket være økningen av elbiler, statlige insentiver til elbilister og en felles erkjennelse av behovet for å beskytte miljøet. Sammen med et større antall biler, har ladenettet til elbiler vokst eksplosivt. 

Vurder dettedatapunktet om veksten i ladeinfrastrukturen: 

Med en sammensatt årlig vekstrate på 44,1 %, forventes størrelsen på det globale markedet for ladestasjoner til elbiler, en vekst fra 2354 enheter i 2022 til 14 623 enheter i 2027. 

Eksisterende ladepunkter og nye ladestasjoner må integreres. Dette betyr at kravene til strømnettet kan håndteres effektivt. Integrasjon gir også en sømløs ladeopplevelse for elbilistene. 

Et styringssystem til ladepunkter, er programvaren som kobler sammen alle delene av ladenettverket for å få alt til å fungere sammen. 

La oss grave litt mer i dette for å lære mer om dette systemet, de viktigste funksjonene, og hvordan det kommer alle involverte med elektriske kjøretøy til gode. 

 

HVA ER ET STYRINGSSYSTEM TIL LADEPUNKTER (CPMS)? 

Som vi nevnte, er en CPMS programvaren som kobler alt dette sammen: 

 • Elbilister 

Alle disse fem elementene i elbilens ladeøkosystem, må samarbeide for å levere ladeøkter. CPMS, er en protokoll bak kulissene som gir full kontroll til eiere og operatører av ladestasjoner. 


 

VIKTIGE CPMS-FUNKSJONER 

Et CPMS må ivareta ulike aspekter: 

 • Koble ladepunktet til kraftnettet. Dette må gjøres på en måte som gjør det mulig for ladeoperatørene å overvåke bruk, vedlikehold og kostnader. 
 • Tilknytte bilistene til e-mobilitetstjenestene. Leverandører av e-mobilitetstjenester administrerer medlemskap, betalinger og kundeservice. Så CPMS sørger for dataene de trenger for å ivareta denne rollen. 
 • Koble investorer til alle de ovennevnte. Et CPMS, bør være en skalerbar løsning som gir mulighet for flere ladepunkter, for å fremtidssikre virksomheten mot videre vekst. En god administrasjonsprogramvare gir data for å redusere kostnader og spotprismuligheter for å generere ytterligere inntekter. 

For å oppnå disse tilknytningene, trenger et CPMS robust datainnsamling, klare rapporterings- og kundeservicefunksjoner. 

 

V2G-Guide-CTA

 

HVORDAN HJELPER ET CPMS LADEOPERATØRER? 

Et CPMS hjelper ladeoperatører (CPO-er) med å gi en god ladeopplevelse. Fordelen for CPO-en, inkluderer mer innsikt for å generere inntekter og redusere den totale kostnaden ved å eie og drifte ladepunktene. 

CPMS kan gjøre dette på noen av følgende måter: 

 • Bruk den åpne ladepunktprotokollen for å overvåke tilgjengeligheten av ladepunkter, for å sikre maksimal oppetid. 
 • Koble operatøren til eMSP for å administrere kostnader og fakturere bilistene for energibruken. 
 • Støtte til styring av energikostnader for å produsere pålitelige ladetjenester og redusere kostnadene ved ladeinfrastrukturen. 

Et CPMS, vil ha enda flere funksjoner for ende-til-ende elbillading, fra strømnettet til elbilen. 

 

HVA ER FORDELENE MED LADING AV ELEKTRISKE KJØRETØY? 

A CPMS benefits drivers because better charging and building management systems contribute to key shared goals:

 • Great charging experience
 • Lower costs for users and customers
 • Less energy use on the whole

When a business can operate its charging points efficiently, the customer benefits from access to ready chargers and lower prices.

 

 

ET CPMS ER EN VIKTIG DEL AV LADENETTET 

Som vi har nevnt, er CPMS en viktig del av hele ladenettverket. Det gir nødvendige styringsverktøy for å støtte ladeoperatører og eMSP-er i sin virksomhet. Kundene drar nytte av tilgang til mange leverandører og ladere. 

 

 

SAMMENDRAG 

Tiårets utfordring innen verdenen av e-mobilitet, er å dekke behovet for elbillading. Teknologisk innovasjon kommer imidlertid til unnsetning. Den har sofistikert programvare for å administrere elbillading som oppfyller forretningskravene og plasserer alle viktige data, praksis og retningslinjer på ett sted. Hvis du ønsker å legge til flere elbiler i flåten, vil flåtestyringssystemet hjelpe deg med å bli klar for fremtiden med elektrisk transport. 

Kort sagt har styringssystemet til ladestasjoner følgende hovedfordeler: 

 • Full kontroll over ladepunkter for å utnytte energien best mulig og spare penger. 
 • Bedre ladeopplevelse for elbilister.  
 • Fakturering og betalinger er to eksempler på komplekse prosesser som kan automatiseres. 
 • Potensial til å utvide bedriftens rekkevidde og forbedre samarbeidet. 

Hvis du fortsatt har spørsmål eller ønsker å vite mer, kan du se på de andre artiklene i ordlisten. 

.