<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Roaming

HVA ER EROAMING, OG HVORDAN HJELPER DET ELBILISTER? 

Adopsjonen av elektriske kjøretøy akselererer. En potensiell hindring for flere bilister, er tilgang til ladenettverk. Det er mange som har oppriktig rekkeviddeangst. Derfor er en avtale som gjør flere ladestasjoner tilgjengelige for bilistene, en stor sak. 

Roamingnettverk til elbiler gir elbilistene flere muligheter til å lade kjøretøyene. Det er ikke mange som kjenner til detaljene rundt dette, men her dykker vi litt ned i emnet, for å hjelpe deg som bilist, lade- eller flåteoperatør. 

 

HVA ER ELBIL-ROAMING? 

Elbil-roaming, er når elbilister lader bilene på et ladepunkt utenfor eget nettverk. Roamingtjenester tilrettelegges av ladeoperatører (CPO) og tjenesteleverandører av e-mobilitet (eMSP-er). Ved å samarbeide og gi tilgang, utvikles roamingnettverk som elbilister kan bruke til lading, uansett hvor de kjører. 

Hvis du har vært i utlandet, kjenner du sikkert til roaming på mobilen. Roaming har blitt et begrep innen mobiltelefoni. Roaming, er å bruke nettverket til en annen mobilleverandør. Når det gjelder elbillading og roaming, kan du lade hos flere ladeoperatører gjennom én "ladekontrakt". Med eRoaming, får elbilistene universell lading fra kontraktsleverandøren. Dette gjøres ved at kundene får låst opp ladestasjonene til forskjellige ladeoperatører. Med eRoaming, kan ladekunder bruke alle ladestasjoner overalt, uavhengig av leverandør, så lenge de har en roamingavtale. 

 

HVORDAN FUNGERER ROAMINGTJENESTER TIL ELBILLADING? 

Fra kundens perspektiv, er det praktisk å lade med eRoaming. Brukeren har en mobilapp fra valgt eMSP, eller en ladekode som er tilknyttet ladekontoen. Appen benyttes til å søke opp ladestasjoner i nærheten som er gratis eller har gode ladepriser. Deretter velges laderen som fungerer best for øyeblikket. Kunden velger hvor mye bilen skal lades, og appen holder oversikt over forbruket. Etter fullført lading, legges ladekostnaden til kontosaldoen eller belastes kredittkortet.  

For ladeoperatører og eMSP-er, introduserer løsningen visse utfordringer. Vi ser nærmere på leverandørens perspektiv. Leverandørene kan benytte to forskjellige tilnærminger for å tilby disse tjenestene til elbilister. 

 

what is V2G

 

PEER TO PEER (P2P) -ROAMING 

Tjenesteleverandører til elbillading, for eksempel en EMSP og CPO, kan bruke Open Charge Point Interface (OCPI) til å dele data. Med OCPI-protokollen, kan både elbilen og ladestasjonen kobles til og dele data gjennom ett enkelt API, og brukerne får sanntidsinformasjon. Dette er et godt valg, fordi de to partnerne kan avtale alle de tekniske og økonomiske detaljene i samarbeidet. På en annen side, kan slike avtaler ta lang tid å lande, og det kan være vanskelig og dyrt å realisere planen. 

Disse bilaterale avtalene fungerer godt for strategiske partnerskap, men det er vanskelig å få eRoaming til å fungere for alle forbrukere på mer enn ett ladenettverk på bakgrunn av avtaler mellom bare to parter. 

 

ELBIL-ROAMING MED EROAMING-NETTVERK 

Siden det finnes så mange ladenettverk på verdensbasis, vil det være ekstremt vanskelig for CPO-er eller EMSP-er å samarbeide med hver eneste nettverksleverandør, avtale økonomiske vilkår og finne ut hvordan man implementerer nettverket i et hvilket som helst land, for ikke å snakke om på tvers av et kontinent som Europa. 

Hvis en ladeoperatør (CPO) eller tjenesteleverandør av emobilitet (EMSP) inngår i en infrastruktur med eRoaming, får kundene tilgang til alle ladenettverk som også er partnere. Dermed trenger ikke leverandørene å ha omfattende samtaler med hver leverandør, de kan bare godta de kommersielle vilkårene, og starte med eRoaming ganske raskt. 

Denne tilnærmingen har noen ulemper. Når en leverandør tilknyttes en eRoaming-hub, godtas også reglene til hub-en. Det betyr at de mister mye kontroll over hvilke prosedyrer de skal bruke og hvilke forretningsstrategier de kan tilby for eRoaming.  

 

FORDELER MED EROAMING FOR ELBILISTEN 

eRoaming har mange fordeler, for eksempel: 

  • Det gir en god kundeopplevelse uansett operatør, måten de tar betalt på eller hvilke EU-land man befinner seg i. 
  • Løsningen gir tilgang til mange ladepunkter. 
  • De som ikke kan lade hjemme får flere lademåter. 
  • Frykten bilistene føler forsvinner når de roamer utenfor der de vanligvis ferdes. 
  • Gir leverandørene anledning til nå steder som ligger lenger unna. 
  • Det å gi relevant informasjon i sanntid om hvor ladestasjonene befinner seg, om de er tilgjengelige, hvor mye de koster og hvilke takster de opererer med.

 

HVORDAN KAN EROAMING HJELPE EMSP-ER? 

Med eRoaming kan aktørene i ladebransjen dra direkte nytte av den eksplosive veksten i elbilmarkedet. Når det benyttes tredjeparts EMSP-apper og -kort, kan CPO-er få flest elbilister til å lade på egne ladepunkter. Flere brukere betyr et større inntektspotensial. 

EMSP-ene vil gjøre lading så enkelt som mulig for egne kunder, ved at de kan lade på mange ladesystemer ved hjelp av mobilapp med egen branding eller RFID-kort. 

 

KONKLUSJON 

eRoaming presenterer mange fordeler for elbilister. De får bedre fleksibilitet, klarhet om takstene og tilgang til data om ladepunktet via Internett eller mobliene. Roaming hjelper også tjenesteleverandører, fordi kundene får tilgang til flere ladestasjoner og et utvidet «nærområde», som resultat gir disse alternativene mer inntekter for leverandøren. 

Nå vet du litt mer om eRoaming og hvorfor roaming er viktig for fremtiden til elbillading. Hvis du fortsatt har spørsmål eller ønsker å vite mer, må du gjerne lese andre artikler som ligger på ordlisten eller sende oss en melding.