<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

OCPP

OCPP: Dette er hva du bør vite

Overgangen til elektriske kjøretøy vokser raskt og ladeinfrastrukturen blir stadig bedre. Dette betyr at standardiseringen av denne teknologien er viktigere enn noensinne. Med klare standarder på plass, kan vi sikre interoperabilitet mellom maskinvare og programvare i fremtiden. 

Open Charge Point Protocol (OCPP), er et standardiseringssett som ble utviklet for å muliggjøre denne kompatibiliteten. Det gir mulighet for kommunikasjon mellom elbilladere og styringssystemet for ladepunkter. Denne protokollen muliggjør smartlading av elbiler og gir mange fordeler til ladepunktprodusenter og operatører, samt strømselskaper, anleggsledere og sluttbrukere.

 

HVA ER OCPP?

Open Charge Point Protocol, er en standardisert måte for laderen å kommunisere med back-office eller styringssystemet til ladepunktene. Den har flere moduler, noe som betyr ulike typer funksjonalitet og ulike versjoner.

Åsmund Møll Frengstad, COO i CURRENT Eco sier: «OCPP er litt som engelsk. Mange påstår at de snakker språket, men det høres ganske annerledes ut. Du har forskjellige dialekter i Storbritannia, Australia, New Zealand og Nord-Amerika – alt er engelsk, men det er likevel forskjellig. OCPP, sørger for at alle kan forstå hverandre.»

«Det å sørge for at alle snakker språket riktig forenkler alt. Hovedformålet med denne protokollen er å støtte utrullingen av elbiler. Hvis det sentrale systemet kan kommunisere med alle de forskjellige ladestasjonene på samme måte, blir alt mye enklere.»

Hvordan fungerer OCPP?

Open Charge Point Protocol, lager et felles språk som muliggjør interoperabilitet mellom enhetene. Med innspill fra sertifiserte brukere og partnere, utvikler standarden seg stadig på tvers av de forskjellige versjonene og blir kraftigere for hver gang. Versjon 1.6 er den mest brukte, mens versjon 2.0.1 er den siste oppdateringen.

OCPP 1.6 funksjonalitet:

 • Bygger på OCPP 1.5
 • Både SOAP- og JSON -versjonene.
 • Smartlading støtter lastbalansering og bruk av ladeprofiler
 • Tilgangskontroll med (lokale) RFID brikker.
 • Tilleggsstatus
 • Meldingsforespørsler som ladetid eller status på ladeøkten.
 • Noen mindre forbedringer i spesifikasjonene

 

OCPP 2.0.1 er delt i to deler:

 • Del 0 - Introduksjon
 • Del 1 - Arkitektur og topologi
 • Del 2 - Spesifikasjon: Brukstilfeller og krav, meldinger, datatyper og refererte komponenter og variabler
 • Del 3 - Skjemaer
 • Del 4 - Implementeringsveiledning JSON

 

OCPP 2.0.1 har også en rekke fordeler i forhold til OCPP 1.6 og omfatter betydelig flere brukstilfeller samt testtilfeller. Andre forbedringer inkluderer:

 • Avanserte styringsfunksjoner for å konfigurere og overvåke en ladestasjon
 • Forbedret transaksjonshåndtering
 • Flere sikkerhetsverktøy
 • Nye funksjoner for smartlading
 • Støtte for ISO 15118
 • Display- og meldingssupport

 

Disse standardene blir stadig oppdatert for å gi mer støtte og funksjonalitet. Se nærmere på den siste OCPP-utgaven her.

Frengstad forklarer forskjellen mellom de to standardene, han sier: «Disse to ulike versjonene har ulik funksjonalitet. Du har det vi kaller kjernefunksjonaliteten, som alle ladere skal ha for å være kompatible. Det er ikke nok å implementere bare noen få deler av standarden.»

Hvem fant opp OCPP?

Det hele startet i 2009, da E-Laad Foundation bestemte seg for å lage en standard for nederlandske ladestasjoner og styringssystemer, for å kommunisere med hverandre. E-Laad, Greenlots og ESB dannet deretter Open Charge Alliance, som nå promoterer OCPP-standarden over hele verden.

Er OCPP åpen kildekode?

Ja. Denne standarden for åpen kildekode, gjør det mulig for elbilladere og administrasjonsselskaper å kommunisere fritt med hverandre. Grunnen til at protokollen er åpen kildekode, er at dette gir mulighet for større fleksibilitet. Mangelen på barrierer for å tilpasse systemet, øker bruken når vi går over til en mer standardisert arbeidsmåte.

Er OCPP obligatorisk?

I mange anbud er OCPP obligatorisk, men det er ikke en del av lovgivningen ennå. I 2019 gjorde for eksempel Storbritannia bruk av standarder for smart lading (OCPP eller andre protokoller) obligatorisk for nye ladepunkter. Det er imidlertid ikke obligatorisk overalt, selv om det anbefales på det sterkeste at alle produsenter gjør enhetene OCPP-kompatible, for å fremtidssikre teknologien og innlede en ny æra med smartlading av elbiler.

Grunnen til at myndighetene i noen land, for eksempel i Storbritannia, gjør disse standardene obligatoriske, er at de gir større fleksibilitet i fremtiden. Ved å sikre denne interoperabiliteten vil færre enheter bli foreldet, og det gir flere muligheter for bedrifter som bruker OCPP til å komme inn på markedet.

Hva er forskjellen mellom OCPP og OCPI?

Der OCPP er en protokoll som brukes til å kommunisere mellom ladeprogramvare og enheter, står OCPI for åpent ladepunktgrensesnitt. Dette muliggjør en forbindelse mellom ladeoperatører og tjenesteleverandører. OCPI, legger for eksempel til rette for automatisk roaming av elbilsjåfører på tvers av ulike ladenettverk, noe som gjør infrastrukturen mer tilgjengelig for alle.

 

HVORFOR BRUKES OCPP?

OCPP brukes til å tilrettelegge for kommunikasjon mellom maskin- og programvare som benyttes til ladeadministrasjon. Produsenter og programvareleverandører bruker disse standardene for å øke kompatibiliteten på egne produkter.

Standarden gir også tredjepart tilgang til relevante opplysninger som er fastsatt av operatøren av ladepunktet. Dette kan for eksempel gi innsikt i vedlikeholdsbehov, muliggjøre enklere fakturering eller gjøre det enklere å vise standardiserte meldinger til kunder på ladepunktgrensesnittet.

Hva skjer når OCPP ikke brukes?

Når OCPP ikke brukes, er kompatibilitet mellom maskinvare og programvare ikke garantert. Dette kan bety at en eier av et ladepunkt kan ønske å oppgradere styringssystemet til ladepunktene for å tillate smartlading, men at operatøren for eksempel oppdager at maskinvaren ikke kommuniserer riktig med den valgte programvareløsningen.

Selv i tilfeller der ladepunktet og styringssystemet fungerer sammen, vil det sannsynligvis være problemer samt mangel på mer avanserte funksjoner.

Hva betyr det å være i samsvar med OCPP?

Et OCPP-kompatibelt produkt oppfyller standardene i Open Charge Point Protocol som fastsatt av Open Charge Alliance. Ved å overholde disse standardene, vil både maskinvare og programvare være kompatible og forbedre interoperabiliteten i ladeinfrastrukturen.

Hvis vi for eksempel ser på den siste OCPP 2.0.1 -versjonen, inkluderer dette fakturerings-, sikkerhets- og administrasjonsfunksjoner. For at en ladeoperatør skal kunne bruke disse verktøyene, må de sørge for at både styringsprogramvaren til ladingen og ladeenheten er OCPP-kompatibel. 

Det er imidlertid ikke nok å overholde en enkelt funksjonalitet. Frengstad forklarer: «Dessverre mener noen at hvis du kan gjøre én av funksjonene, er du OCPP-kompatibel, men du bør ha flere. Og, for å kunne utføre for eksempel smartlading og vehicle-to-grid Vehil, må du ha alle disse forskjellige funksjonene.»

V2G-Guide-Inner-Blog-Ad-CTA

 

HVA ER FORDELENE MED OCPP-STANDARDENE?

Det er mange fordeler med å bruke OCPP, inkludert:

 • Forenkler utrullingen av elbiler og ladeinfrastruktur
 • Øker støtte for ladere
 • Aktiverer smartlading og V2X
 • Større synlighet på problemer
 • Fremtidssikret maskinvare
 • Øker interoperabilitet
 • Oppmuntrer til innovasjon

 «Med en OCPP-lader kan du mer eller mindre gjøre hva som helst så lenge denne funksjonaliteten og logikken er implementert», sier Frengstad.

Dette er den viktigste fordelen ved å bruke denne standarden – den øker funksjonaliteten i teknologien og presser på for ytterligere innovasjoner. Ettersom teknologien er åpen kildekode, jo flere som bruker den, desto bedre vil den bli, noe som vil være til nytte for alle virksomheter som tar den i bruk.

 

HVORDAN BRUKER CURRENT OCPP?

I CURRENT tror vi på OCPP og bruker løsningen gjennomgående, helt fra hvordan plattformen er bygget på til hvordan den snakker til maskinvaren.

«Styringssystemet til ladepunktene, er direkte tilkoblet laderen», sier Frengstad «og vi kommuniserer med systemet gjennom OCPP. Når vi får ny maskinvare, sertifiserer vi den slik at vi vet hva den kan og ikke kan gjøre. Begrensningen kommer an på hvilken lader du har. Det er mange ladere som hevder å være OCPP-kompatible, men det kommer ned til hvilken funksjonalitet laderen har.»

«Med denne teknologien kan vi styre ladepunktet direkte, og vi kan justere strømforsyningen som går til det aktuelle anlegget på et gitt tidspunkt. Vi kan ha regler som bestemmer hvordan dette skal låses og hvordan strømmen skal leveres. For å kunne gjøre det, trenger du en skikkelig lader som faktisk er bygget etter standardene som følger reglene og er i samsvar med det som er satt av myndighetene."

Hvis du vil vite mer om CURRENT -plattformen og hvordan den bruker OCPP, kan du gå til siden om OCPP billading her.