<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering forbedrer energieffektiviteten  

Lading av elbiler kan bruke opp mye av den elektriske kapasiteten i huset. Hvis en ekstra elbillader installeres i huset, uten først å øke mengden tilgjengelig elektrisitet, kan du få problemer med kapasiteten. Det å utvide kapasiteten i huset er et kostbart prosjekt. Ved hjelp av en smart teknologi, som heter dynamisk lastbalansering eller DLB, kan elbilen lades i full hastighet uten at du trenger å betale for å øke den tilgjengelige elektrisitetskapasiteten. 

Næringsbygg og ladeoperatører trenger et DLB-system. 

 • Et næringsbygg, for eksempel et hotell eller en bensinstasjon, er kanskje ikke  designet for en ladestasjon. Kapasiteten på eiendommen må administreres nøye for å unngå overbelastning av anlegget.

 • Ladeoperatører trenger ganske sikkert DLB-utstyr, de kommer til å lade mange biler. Forutsatt forskjellige ladehastigheter og batterinivåer, kan den beste strømfordelingen bestemmes i sanntid av DLB-utstyret. 

Vi skal forklare dynamisk lastbalansering, hvordan løsningen kan brukes, og det finnes til og med måter å dra nytte av "manuell" dynamisk lastbalansering. 

 

Hvorfor trenger vi lastbalansering? 

Hvis du ser på det problemet dynamisk lastbalansering løser, finner du ut hvordan det fungerer. Elektriske anlegg har en maksimalbelastning og kan overopphetes hvis strømuttaket er for stort. 

De fleste moderne hus har sikringsskap som bryter strømtilførselen hvis kursene overbelastes. Dette er fordi overbelastede kurser kan forårsake brann. Bruk av flere strømkrevende apparater bruker også all tilgjengelig strøm og vil slå ut sikringen, noe som forårsaker strømbrudd. 

Når strømmen går, er det ubeleilig og ubehagelig, men du kan prøve å slå av strømkrevende utstyr for å få strømmen tilbake. I denne situasjonen kan dynamisk lastbalansering overvåke strømforbruket og gi strøm til de apparatene som trenger det mest. Dette gjør det mulig for flere apparater å fungere uten å overbelaste kursen. 

 

Dynamisk lastbalansering: Hva betyr det for lading av elbiler? 

Dynamisk lastbalansering, er en funksjon som holder øye med hvordan energiforbruket på anlegget endres og gir tilgjengelig strøm til forskjellige apparater automatisk. Energimengden som brukes utjevnes og endrer ladeeffekten til elbilen basert på strømforbruket. 

DLB fungerer også for en ladestasjon når mer enn én elbil bruker samme kurs til lading. Deretter, avhengig av hva du velger, vil den dynamiske lastbalanseringen enten sikre at den tilgjengelige kraften er jevnt fordelt mellom de to bilene eller gi en av dem mer strøm. Dette kan være nyttig for å sende mer ladestrøm til bilen som har det laveste ladenivået. 

V2G load balancing

 

Fordeler og ulemper ved dynamisk lastbalansering 

Dynamisk lastbalansering virker som en enkel avgjørelse å anskaffe. Det har betydelige fordeler for huseiere og ladeoperatører: 

 • Etter installasjon i det elektriske anlegget, er det lite annet som må gjøres.
 • Hvis huseieren kjøper et kjøretøy som trenger høyere ladestrøm, er det ikke nødvendig med oppgraderinger.
 • Systemet kan håndtere to eller flere elbilladere. 

Dette er betydelige fordeler, men det finnes noen ulemper, som hovedsakelig omhandler installasjonskostnader. Installasjonskostnadene for systemet er høyt, på grunn av kostnaden for selve utstyret og ekstra kabling. 

 

 

Vurder om du trenger utstyr til lastbalansering i huset 

Det eneste du trenger for å avgjøre om du trenger dette utstyret i huset, er å kontrollere strømforbruket. Det kan gjøres på forskjellige måter: 

 • Få inn en elektriker og be de om å måle forbruket. 
 • Du kan snakke med strømselskapet og høre hvor mye tilgjengelig restkapasitet du har på inntaket. Du kan måle selv, ved å trekke fra forbruket fra alle apparatene i huset i forhold til amperstyrken på hovedsikringen. 

Når du vet hvor mye strøm du har tilgjengelig, kan du se om du trenger utstyr til lastbalansering. Hvis elbilladeren overbelaster hovedsikringen, trenger du utstyr til lastbalansering. 

 

 

Andre måter å kontrollere hvor mye strøm elbilladeren bruker 

Hvis du har gjennomgått trinnene ovenfor, vil du være oppmerksom på strømforbruket i huset, og hvordan en elbillader kan påvirke anlegget. Dette betyr at du kan ta noen andre skritt for å redusere belastningen på anlegget. På denne måten kan du unngå anskaffelseskostnadene med en elbillader som trenger dynamisk lastbalansering. 

Vi tar litt mer om de to enkleste måtene å håndtere ladestrømmen og hovedsikringen. 

Bruk en lader med lavere effekt 

Det enkleste valget er å velge en lader som leverer mindre ladestrøm. En tregere lader kan ta lengre tid, men du beskytter strømdistribusjonen i det elektriske anlegget. Dette knytter seg til den andre enkle måten du kan bruke for å kontrollere strømforbruket. 

Lade elbilen om natten 

Det å lade bilen om natten, betyr å bruke energi når kraftnettet er minst belastet og prisene kan være lavere. Dette er et godt alternativ for de fleste huseiere, fordi de har en tendens til å lade over natten uansett. 

 

Kommersiell dynamisk lastbalansering 

Et bedre eksempel som belyser fordelen med et dynamisk lastbalanseringssystem er en ladeoperatør. Ladestasjonene betjener flere brukere på mer enn bare én lader regelmessig. Et DLB-system gir anledning til å utnytte tilgjengelig strøm og ladepunktene mest mulig effektivt. 

Slik fungerer det: 

 • Flere biler plugger seg på systemet og henter strøm fra kraftnettet. 
 • DLB overvåker kontinuerlig strømforbruket fra alle bilene og aktuell ladetilstand. 
 • Strømmen kan fordeles til bilen som trenger strømmen mest, som respons på ladestatusen til alle batteriene og ladepotensialet til bilene. 

Med å installere mange DLB-systemer som er tilkoblet strømnettet, kan du få et veldig fleksibelt system som bruker data for å unngå overbelastning av nettverket. 

 

Sammendrag 

Dette vet vi om dynamisk lastbalansering: 

 • DLB er en måte å endre mengden strøm som leveres til en lader, for å unngå å overbelaste det elektriske anlegget i en bygning.
 • Huseiere kan bruke DLB til å utnytte strømmen mest mulig effektivt og spare penger.
 • Bedrifter trenger DLB-utstyr for å administrere kapasiteten og levere strøm til den ladestasjonen som trenger det mest. 

Hvis du vil vite mer om dynamisk lastbalansering eller har spørsmål om annen elbilteknologi, kan du lese mer på ordlistesidene.