<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

DC-lading

DC-lading av elektriske kjøretøy

Har du noen gang slitt med «rekkeviddeangst»? Eller vært bekymret for hvor lang tid det tar å lade elbilen? DC-lading, eller likestrømslading, er den raskeste lademåten av elbilbatteriet. Ikke alle forstår helt hvordan og hvorfor dette fungerer. Her er den enkle forklaringen på hvorfor hurtigladere på likestrøm er så mye bedre enn stikkontakten på garasjeveggen.

DET ER VEKSELSTRØM I KRAFTNETTET, LIKESTRØM I BATTERIET

I dag finnes det to forskjellige typer strømforsyninger som brukes over hele verden:

 •  AC står for vekselstrøm. Med vekselstrøm menes kraftretningen og -intensiteten som regelmessig endrer retning. Elektrisitet i kraftnettet er alltid vekselstrøm. Vekselstrømmen lages enkelt av generatorene og den kan sendes lange avstander uten problemer.
 • DC står for likestrøm. Likestrømmen går alltid i én retning. Den gir også en veldig jevn effekt. Likestrøm brukes til batterier og elektronikk, der det pålitelige effektnivået er spesielt viktig.

Likestrøm brukes ofte i overføringsnettet for å overføre kraft over lengre avstander.

Det lokale kraftnettet er alltid vekselstrøm. Strømmen på batteriet i elbilen er alltid likestrøm.

Normalt bruker du vekselstrøm for å koble bilen til en treg lader. Lading med vekselstrøm er tregere, fordi strømmen som presses gjennom kraftnettet som vekselstrøm er lav. I Europa er det maksimalt tilgjengelig 7 kW. I USA kan effekten være så høy som 19,4 kW. Elektriske kjøretøy har en integrert omformer for å endre strømmen til likestrøm før den konverterte strømmen mates inn på batteriet.

 

DC-LADERE TIL EN ELBIL MATER BATTERIET DIREKTE

Når du kobler til DC-ladere, får du ofte en raskere ladehastighet. Dette er fordi hurtigladeren på likestrøm har en høyere utgang og den mater strøm direkte til batteriet. Tilgjengelig strøm på nettet for DC-lading, ligger mellom 15 og 350 kW. Det kommer noen innovasjoner som presser den tilgjengelige effekten opp til 1000 kW.

En hurtigladestasjon på likestrøm, gir strøm direkte til elbilbatteriet, og omgår den interne AC/DC-omformeren. Ved å trekke på mer tilgjengelig strøm og omgå den interne omformeren, leverer DC-laderen mye raskere ladehastighet enn AC-laderen.

 

V2G-Guide-CTA

 

HVOR RASK ER HURTIGLADING PÅ LIKESTRØM?

Forskjellen mellom AC- og DC-lading er betydelig. AC-lading hjemme, trenger åtte eller flere timer for å fylle batteriet på elbilen. For noen kjøretøy, kan en rask DC-lader gjøre dette på en time.

Generelt finnes to eller tre «nivåer» av ladestasjoner. Dette kan du forvente av hver enkelt:

 • Nivå 1-stasjoner: Dette er de tregeste, med en effekt på opptil 1,8 kW. Dette legger ca. 11 km per ladetime til bilens rekkevidde. De fleste av disse, er AC-ladere som brukes i et hus eller en eiendom.
 • Nivå 2-stasjoner: Med strømuttak på opptil 7 kW er dette den vanligste lademetoden for offentlige tilgjengelige ladestasjoner. De kan fylle elbilen på omtrent åtte timer.
 • Nivå 3-stasjoner: Hurtigladestasjoner er tilgjengelige med strømforsyning på opptil 350 kW. Disse kan lade elbilbatteriet i løpet av minutter istedenfor timer. Mange bilmodeller blir nå utviklet for å bli fulladet på bare en time fra en nivå 3-stasjon.

Av og til vil kostnaden av på hurtiglading være høyere enn AC-lading. Men tiden spart, kan imidlertid være verdt den ekstra kostnaden.

 

2 VIKTIGE FAKTORER OM LADEHASTIGHET

De fleste ønsker å holde ladetidene til elbiler så korte som mulig. For å gjøre det, er det som allerede nevnt, viktig å vurdere utgangseffekten til ladestasjonen. I tillegg er det to andre faktorer som er viktige å vite.

 • Det er også en grense for hvor mye strøm batteriet kan ta imot. Hvis bilen har en grense på 50 kW, vil all strøm som leveres over dette ganske enkelt ikke lade batteriet. Nyere biler har generelt en mye høyere ladegrense.

 • Kurven for hurtiglading, er en måte å beskrive hvor raskt lading skjer i praksis i forhold til tilgjengelig strøm på batteriet. I den første fasen går ladehastigheten opp mot maksimum. Når den kommer til maksimal ladegrense, vil hastigheten avta jevnt etter hvert som batteriet fylles. Når batteriet er 80 % fulladet, faller hastigheten igjen for å forlenge batterilevetiden.

En flytur er en god illustrasjon på dette. Etter avgang stiger flyet raskt. Deretter cruiser flyet lenge i marsjhøyde. Rett før landing synker høyden raskt. Ladehastigheten på batteriet kan sammenlignes med flyhøyden.

 

FORSKJELLIGE TYPER DC-LADERE

Det finnes fem forskjellige kontakttyper til likestrømsladere:

 • CHAdEMO – brukes hovedsakelig i Japan og på japanske modeller.
 • CCS1 – brukes i hele Nord-Amerika.
 • CCS2 – Vanlig i Europa.
 • GB/T – kinesisk laderport og -kontakt til likestrøm.
 • Tesla – Proprietær ladekontakt til Tesla.

 

SKADER DC HURTIGLADINGEN LEVETIDEN PÅ ELBILBATTERIET?

Kort fortalt, nei. Selv om bruk av hurtiglading kan forkorte batteriets levetid, er forskjellen mellom DC og AC så liten at de fleste ikke vil merke det. Alle elektriske kjøretøyer leveres med et integrert batteristyringssystem (BMS). BMS overvåker batteri og lader for å holde batteriet i topp stand.

 

SAMMENDRAG AV DC-LADING

Her er oppsummeringen av de viktigste punktene ovenfor:

 • DC-lading er raskere fordi det er mer strøm tilgjengelig. Strømmen leveres også direkte til batteriet i bilen.
 • For de fleste kjøretøy, kan DC-lading gi opptil 80 % av batteriets rekkevidde i løpet av en time.
 • Hurtiglading med likestrøm skader ikke elbilene eller batteriene.
Dette er de viktigste punktene. Hvis du fortsatt har utestående spørsmål, kan du sjekke ut resten av ordlisten for flere definisjoner i ladebransjen for elbiler.