<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Hva er smart elbillading?

Hva er smart elbillading?

Åsmund Møll Frengstad

21. apr 2022 | 4 min lesetid

en rekke elbiler som står til lading

Alle ladestasjoner har strøm. Smarte ladestasjoner har også data. Dette åpner for en haug av nye muligheter. 

I motsetning til en konvensjonell ladestasjon, som er begrenset til å forstå begreper som “fullt batteri” eller “tomt batteri”, er en smart ladestasjon en sofistikert kommunikator - den snakker med både elbiler, brukere og administratorer. 

Resultatet? Billigere, mer energieffektiv, og mer bærekraftig lading av elbiler. 

Fortsett å lese for å lære mer om smart elbillading. 

SMART ELBILLADING FORKLART MED ENKLE ORD

For det første ser en typisk, tradisjonell lading slik ut: Elbilbrukere kobler kjøretøyene sine til et ladepunkt. Maksimal ladekraft leveres frem til batteriet når 100% SoC (State of Charge) - da stopper ladingen automatisk. 

Ved smart elbillading deles en dataforbindelse mellom lader og elektrisk kjøretøy - samtidig som det også deles en dataforbindelse med ladeoperatør og nettselskapene. Med andre ord, laderen overfører automatisk viktige data til ladeoperatøren og nettselskapene hver gang en elbil er koblet til, slik at de kan optimere ladingen. 

I motsetning til tradisjonell lading, gir smartlading en mulighet for ladeoperatøren til å styre hvor mye energi som leveres til hvert tilkoblet kjøretøy. Et sentralt system koordinerer og styrer ladeprosessen. I stedet for å lade alle kjøretøy med maksimal kapasitet til ladepunktet, tar sentralsystemet over og tar intelligente beslutninger. Avhengig av antall personer som bruker strøm på det tidspunktet, kan mengden som brukes variere, noe som gir mindre press på nettet. 

Den lar flåteoperatører - for eksempel pizzaleveringstjenester - ha hurtigladestasjoner tilgjengelig i driftstiden, men gjenoppta normal kraftutgang etter noen timer. I tillegg vil de tjene på å prioritere kraftutgang for biler med nesten tomme batterier. 

Et fremtidssikkert system

Smart elbillading gjør det enkelt å legge til og fjerne funksjoner for å lage et system som dekker dine behov. Eksisterende ladestasjoner kan også oppdateres for å inkludere nye funksjoner. Dette gjør smart elbillading fremtidssikker. Tilpasning til endrede behov og krav vil føre til at nye funksjoner legges til det smarte systemet over tid. 

Med smartlading kan elbiler samhandle med strømnettet på en symbiotisk måte - de støtter hverandre. Smartlading gjør denne tilkoblingen mulig, og hindrer elbiler i å legge unødvendig belastning på nettet. 

 

HVORDAN FUNGERER SMART ELBILLADING I PRAKSIS?

Hele konseptet med smartlading er å koble ladepunkter med brukere og operatører. 

Når en elbil lader, overføres informasjon mellom kjøretøyet og laderen - og ofte en sentralisert skybasert ladeadministrasjonsplattform. For eksempel kan det lokale nettets kapasitet, og måten energien brukes på ladestedet spores. 

Plattformen analyserer og visualiserer disse dataene i sanntid. På denne måten kan den brukes til å ta automatiske beslutninger om lading av elbiler. 

Dette lar ladeoperatører kontrollere og regulere energibruken enkelt og eksternt enten fra plattform, nettside eller mobilapp. I tillegg kan elbileiere overvåke og betale for ladeøktene gjennom en mobilapp fra hvor som helst og når som helst. Både lading og fakturering håndteres i én digital løsning. 

Ved å være koblet til skyen, kan ladestasjoner administreres basert på en rekke signaler, for eksempel antall andre kjøretøy som lades, eller de elektriske enhetene som brukes i nærheten. Smart elbillading er avgjørende for utviklingen av et bærekraftig energisystem som primært bruker fornybare kilder.

OPPSUMMERING

Med smartlading kan strømforbruket til elbiler optimaliseres basert på den nåværende tilstanden til energinettet. Det er derfor mulig å optimalisere hvor kostbare ladeøktene er for elbilbrukere. 

 

New call-to-action