<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

Avkarbonisering i bilindustrien

Avkarbonisering i bilindustrien

Åsmund Møll Frengstad

17. okt 2022 | 7 min lesetid

Avkarbonisering i bilindustrien

Som eksperter på elektrisk mobilitet, er avkarbonisering naturlig nok et hovedfokus for oss i CURRENT. Her i Norge har vi et nasjonalt mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40% innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået, og landet har – i likhet med mesteparten av verden – ratifisert Parisavtalen fra 2015. Alle miljøbevisste virksomheter sikter mot karbonnøytralitet, og de som ikke er aktivt miljøbevisste følger tydeligvis ikke med i klassen. Vi har alle et ansvar for å nå dette målet.

Hvordan CURRENT i bunn og grunn bidrar til avkarbonisering, er ved å erstatte biler som bruker fossilt drivstoff med elektriske biler, ved lading gjennom vår toppmoderne plattform, men dette er et stort emne, og det innebærer mye mer enn det. CURRENT sitter midt i økosystemet rundt elbiler, og kobler ulike interessenter til virksomheten. Det å være i midten betyr at vi har laget en måte for at produsenter av ladeutstyr, ladeoperatører og installatører av maskinvaren kan møtes, og hjelpe dem med å utvide nettverket av berøringspunkter. På den måten kan vi også gi elbilister et omfattende nettverk av ladepunkter.

Alt dette er den enkle, praktiske delen av hvordan vi forbedrer avkarboniseringen. På den andre siden av saken, jobber vi for å utnytte fornybar energi på en effektiv måte, som med vehicle-to-grid (V2G). V2G, betyr at vi kan bruke elbilbatterier til å lagre overskuddskapasitet, lade og tømme batteriet etter behov. Dette tillater ikke bare lading av kjøretøy som bruker utelukkende bærekraftig energi – for eksempel sol eller vind – men er en måte å bruke kjøretøyet som det er i sin enkleste form: et batteri. V2G, betyr at du kan bruke elbiler til å gi strøm til bygninger, energi kan deles mellom flere kjøretøy, og det kan til og med tilbakeføres kraftnettet i når belastningen er stor.


KRAFTEN AV V2G

I CURRENT jobber vi med å utnytte V2G i et større perspektiv. Vi driver et av de største ladeanleggene for enkeltdestinasjoner i Europa – Oslo lufthavn – og sammen med partneren OnePark, starter vi utviklingen av et konsept der vi vil tilby gratis parkering til elbilister som skal på ferie. I beste fall vil de ikke bare slippe å betale, men vi vil potensielt tilby å vaske bilen og selvfølgelig vil bilen være fulladet når eierne returnerer. I gjengjeld får vi full tilgang til elbilbatteriet for å lade og tømme det etter behov og mate mye energi tilbake til flyplassen for å bidra til driften, alt gjort på en måte som ikke skader eller reduserer batteriets levetid.

Denne type innovasjon, er noe som oppmuntrer til adopsjon av elbiler, noe vi må oppmuntre til over hele verden hvis vi skal klare målene for avkarbonisering. Det er forståelig at det første spørsmålet mange spør seg når det gjelder elbiler er: «Hva har jeg igjen for å ha elbil?» Vi har utført mange spørreundersøkelser om hva som skal til for å kjøpe elbil fremfor fossilbil, og en av de høyeste prioriteringene er alltid økonomi. Eksemplet med flyplassparkeringen, er inne på temaet. Flyplassparkering kan være veldig dyrt, det å ha muligheten til å parkere gratis, er ekstremt attraktivt for alle bilister

 

SPØRSMÅLET OM ADOPSJON AV ELBILER

Hovedsakelig må elbiler være billigere å kjøpe for å øke adopsjonen. Miljøspørsmålet rangerer også veldig høyt, men det overgår ikke spørsmålet om økonomi. I Norge er vi ganske heldige ved at vi har mange subsidieordninger for å gjøre det rimeligere og mer attraktivt å kjøpe elbil, og det er nøkkelen – myndighetene må legge pengene på bordet og faktisk gjøre det enklere å kjøpe elbil. Bare å sette et mål for avkarbonisering, er ikke tilstrekkelig motivasjon for at flere skal kjøpe grønnere biler.

Nøkkelen til utbredt adopsjon, er å ha folkeopinionen på din side, der budskap fra innflytelsesrike aktører, utgjør mye av det som påvirker opinionen. Jo større påvirkningskraft organisasjonene har, som Norsk elbilforening med sine rundt 100 000 medlemmer, der medlemskap tilbys alle som kjøper elbil, desto mer effektivt drukner stemmene til de som sprer feilinformasjon. Jeg tror vi snart vil se fremveksten av store nasjonale organisasjoner i andre land, som støtter og samler elbilister, noe som vil drive adopsjon videre.

 

HINDRINGENE

Den skybaserte SmartCharge -plattformen til CURRENT, er en ende-til-ende-løsning for billading og energistyring ved hjelp av den maskinuavhengige protokollen Open Charge Point Protocol (OCPP). SmartCharge, har komplett infrastruktur og smart energistyring, inkludert dynamisk lastbalansering, og åpner for inntektsgenerering av nåværende og fremtidig infrastruktur i kraftforsyningen.

Brukerne får anledning til å styre energibruken, og topper kan styres ved hjelp av dynamisk laststyring. Norges første V2G-ladesystem bruker teknologi fra CURRENT, og viser akkurat hvor kraftige V2X-løsningene kan være i andre deler av verden. Dette kan være spesielt nyttig i Storbritannia, der nettet er basert på fossile brenselsteknologier og må omkonfigureres for å håndtere mer karbonfattige løsninger.

 

SMARTLADING TIL EN SMART FREMTID

I forretningsverdenen, der mesteparten av arbeidet med avkarbonisering uunngåelig finner sted, er det åpenbart fortsatt barrierer for avkarbonisering. Mange transportselskaper er tilbakeholdne i forhold til elbiler, fordi alt fra avgifter, til transport av varer, til bare å sørge for at kjøretøyene er tilgjengelige, kan være hindringer. Mange bedrifter venter også på at batteriene i elbiler skal bli bedre når det gjelder rekkevidde og hvor raskt de kan lades.

Hva angår private elbiler, dvs. om du eller jeg vurderer en elbil, kommer det igjen ned på økonomi og holdning. Opinionen endrer seg imidlertid mer og mer, og det filtreres ned fra landets toppledere. For hver negativ nyhetssak, der et mindre element av det å ha elbiler blir blåst ut av proporsjoner, finnes to suksesshistorier og elbilteknologien blir stadig bedre.

Norge gjør mange av de riktige grepene når det gjelder avkarbonisering og adopsjon av elbiler. Vi har nå omtrent 25 000 offentlige elbilladere i Norge og 470 000 elbiler på veiene, med omtrent samme antall private elbilladere. Det å ha infrastrukturen til å støtte disse kjøretøyene, vil være framtidsnøkkelen for avkarbonisering i Europa og over hele verden, og det er der mange land henger etter.
Vi har et ganske kraftig strømnett i Norge, men i noen tilfeller må nettet gjøres mer robust for å håndtere fremtiden for mobilitet og sørge for at infrastrukturen støttes, men det er her fremskritt som V2G kommer inn og fyller tomrommene.

Faktum er at alle har kapasitet til å bidra til avkarbonisering, uansett hvor beskjedent bidraget er. Det å eie en elbil gir deg helt sikkert flere alternativer, fordi kjøretøyet fungerer som et senter for energilagring, men i hvert eneste hjem og bedrift utgjør holdningen til energiforbruk, en forskjell. Hvis du ønsker å lese mer om avkarbonisering i bilindustrien, ta kontakt her.