<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2554993&amp;fmt=gif">

En samling av
våre publiserte
artikler

Current akselerer sin vekst ved å hente inn ledere fra Cognite og Google

Current, en ledende leverandør av skybasert programvare for elbil-ladeinfrastruktur, har ansatt...

Les artikkel

Fremvekst og relevans av destinasjonsladning

I vårt ferske markedsrapport,, Current State of Charge, så vi på hvordan vanene til elbilister har...

Les artikkel

Hvordan hjemmelading har utviklet seg i Europa

Etter hvert som salget av elbiler har vokst over hele Europa, har det også vært en utvikling i...

Les artikkel

Hva du kan forvente fra ladebransjen i 2023 og videre fremover

Med bakgrunn i utviklingen innen elbilbransjen, klarer vi som eksperter å forta noen...

Les artikkel

Førstelinjesupport fra CURRENT: Til stede når du trenger oss

Når en kunde kommer til CURRENT med behov for support, er det vårt ansvar å gi opplæring og løse de...

Les artikkel

Kundehistorier: CURRENT og kundesuksesser

Det er veldig bra å fortelle deg om hva vi gjør, hvordan vi bidrar til bærekraft og hvordan...

Les artikkel

Spotpris: Det å få den rimeligste strømprisen

Som leverandør av programvare til elbilladere, er pris og hvordan bilistene belastes, en viktig...

Les artikkel

Smartlading av elbil: Går du glipp av inntekter?

Med forbedringer i teknologien følger et stort spekter av muligheter. Smartlading, er en stor del...

Les artikkel

Batterier på hjul: Utnytte potensialet til elbiler

Med elektriske kjøretøyer på batteri, som stadig blir mer vanlige, åpner dette et hav av muligheter...

Les artikkel

Kan elbiler løse overbelastning i kraftnettet?

Uansett hvor du snur deg, er det mange som snakker om hvordan elbiler kan overbelaste kraftnettet...

Les artikkel